Aanmelden Registreren

Navigatie

Optimale weergave op een PC in Google Chrome.

© Vik Vanderlinden & Devin Pelckmans 2017

De Smart Clock

1. Inleiding

In België zijn er naar schatting 175.000 mensen met dementie(1). Dat is een opmerkelijk hoog getal, vooral omdat er drie keer zoveel betrokken personen, zoals naasten en hulpverleners, als dementerenden zijn. Ook voorspellen zij dat dit aantal tegen 2050 verdubbeld zal zijn ten gevolge van de vergrijzing. Dementie is dus een groot probleem in de huidige (en nabije toekomstige) maatschappij. De SmartClock is een tool om mensen met dementie bij te staan om hun dagelijkse taken tot een goed einde te brengen. De verzorgende instanties van de patiënt kunnen de afspraken van de gebruiker beheren. Het is hierbij de bedoeling dat de interface van de patiënt zo eenvoudig mogelijk blijft. Ook is het gemakkelijk om meerdere patiënten aan éénzelfde account te koppelen.

Onze SmartClock heeft als primaire doel demente personen bij te staan bij taken in hun dagdagelijkse leven. Het is de bedoeling dat de SmartClock zo eenvoudig mogelijk blijft voor de gebruiker. Gebruiksvriendelijkheid is een grote troef omdat de oudere generatie niet zo vlot is in zijn gebruik met de nieuwe technologieën. Voor de beheerder is het systeem wel uitgebreider. Verscheidene functies zorgen voor een betere gebruikservaring en een verhoogde controle over het systeem.

In deze bundel gaan we eerst verder in op het concept van ons project. Met andere woorden: we leggen in detail uit wat onze GIP doet, zonder hierbij naar de uitvoering te kijken. Ten tweede bespreken we de onderdelen die gebruikt werden in deze GIP. We geven voor elk onderdeel een verdere uitleg. Daarna tonen we het databaseschema. Het databaseschema is een belangrijk onderdeel van elke website. De volledige database is gevisualiseerd in één figuur. Elke tabel wordt uitbundig besproken. Vervolgens overlopen we de opbouw van het project. Hier wordt stapsgewijs uitgelegd hoe ons project tot stand is gekomen. We leggen er onze denkwijze samen met de code volledig uit. Ten laatste zijn er nog enkele bijlagen bijgevoegd: de gebruikershandleiding, de volledige code en de algemene gebruiksvoorwaarden.

(1) Zo constateert het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen op hun website (www.dementie.be).

2. Abstract

Alleen al in België zijn er ca. 175.000 mensen met dementie en tegen 2050 zal dat aantal verdubbeld zijn ten gevolge van de vergrijzing. Daarbij komt dat er 3 keer zoveel betrokken personen zijn (hulp voor de patiënten). 10 procent van de mensen boven 65 jaar lijdt aan dementie en 70% van deze mensen woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie/omgeving. Voor die familie is dit vaak zwaar omdat zij deze mensen aan alles moeten herinneren. Door de vele sms-berichten lopen de kosten vaak hoog op en senioren zijn vaak niet zo goed met computers waardoor het moeilijk wordt dit te gebruik voor interactie. Daarom wordt in deze GIP een “Smart Clock” ontworpen.

De “Smart Clock” is een apparaat waarop – naast de tijd – ook meldingen voor de demente persoon getoond worden. De beheerder (familielid of verpleegster) kan de afspraken van een dement persoon beheren, d.w.z. het aanmaken, veranderen en verwijderen van afspraken en herinneringen. De beheerder kan dit doen via een uitgebreide web Interface of op het apparaat zelf.

Het apparaat zal opgebouwd zijn uit een scherm waarop de kalender, de klok en meldingen getoond zullen worden. Ook is er de optie om de instellingen te configureren op een extra tabblad.

De beheerder zal vooral vanaf het web werken waar zijn account gekoppeld is aan alle apparaten die hij of zij beheert. De website zal een simulatie van het apparaat zelf zijn om ook hier de gebruiksvriendelijkheid zo hoog mogelijk te houden.

3. Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve functioneren samen optreden. Cognitieve functies zijn onder meer: het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Doorgaans is dementie chronisch en progressief van karakter. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen zo. De stemming, persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen.

Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. De stoornissen hangen dus af van de oorzaak van de dementie. Er zijn veel verschillende oorzaken van dementie, maar de meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren.


De belangrijkste cijfers op een rijtje

Naar: dementie.be.

4. Functies

De SmartClock omvat enkele uitgebreide functionaliteiten. We sommen ze even op:

5. GIP-bundel

Bekijk hier onze GIP-bundel.

6. FAQ

Weldra komen hier de meest gestelde vragen.

Heeft u een vraag? Contacteer ons door een e-mail te sturen naar info@smartclock.be.

7. Vereisten

Om het systeem te laten werken is een server nodig met php 5.5.*, Apache 2.4.* en mysql 5.6.*. Er is ook de mogelijkheid om een node-js server te koppelen aan de website. Dit zou voor een sterk verhoogde gebruiksvriendelijkheid zorgen en zal later zeker bekeken worden!

Deze website werkt in (bijna) alle browsers die JavaScript ondersteunen maar voor de optimale weergave gebruikt u best een personal computer (PC) of laptop in combinatie met de Google Chrome-browser.

Een gebruiker op de website moet een gratis account aanmaken om gebruik te kunnen maken van het project. (SmartClock.be en zijn makers zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van eventuele gevoelige informatie, alle informatie opgegeven door de gebruiker is op eigen verantwoordelijkheid. Schrijf nooit uw wachtwoord op en verander het regelmatig.)